Algemene voorwaarden 

Welkom bij www.sustainabilityboard-nederland.nl (de “Website“) en hartelijk dank voor je bezoek. 

Sustainability Board (“Sustainability Board) is gevestigd aan de Duizendpoot 44 7559 DV te Hengelo. Sustainability Board heeft telefoonnummer 06 – 3017 6373. BTW-nummer: NL137776159B02 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64215636.  

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) zijn met ingang van 1 augustus 2019 van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en members (“Bezoekers”) van de website sustainabilityboard-nederland.nl (“Website“) (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op het gebruik van alle diensten die door Sustainability Board worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Sustainability Board aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.  

Door het bezoeken van onze Website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Sustainability Board adviseert iedereen (“Bezoekers“), die gebruik maakt van de Website of van een van de aangeboden diensten deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. Sustainability Board kan deze algemene voorwaarden aanpassen in de loop der tijd. Daarom is het verstandig dat je deze regelmatig leest.

Bescherming van uw privacy 

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt. 

Minderjarigen 

De diensten van Sustainability Board zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers wanneer zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of wanneer het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht

Cookies 

Door te klikken op “Ja, ik ga akkoord”, op een item of een andere link op sustainabilityboard-nederland.nl, ga je akkoord met het gebruik van (functionele, analytische en tracking) cookies en andere vergelijkbare technieken. Deze technieken verwerken jouw data om je persoonlijke ervaring te optimaliseren, waaronder relevante advertenties door Sustainability Board of derde partijen, binnen onze website en/of buiten onze website. Ook derde partijen met wie wij samenwerken, kunnen cookies en vergelijkbare technieken plaatsen om jouw internetgedrag te volgen en gepersonaliseerde advertenties te tonen binnen en/of buiten onze website.

Memberships

Voor alle memberships van de website sustainabilityboard-nederland.nl geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit houdt in dat na het opzeggen van een membership, je nog 1 maand gebruik kan maken van de services die je ontvangt bij het onlangs opgezegde membership. Na het opzeggen van je membership zal er nog één betaling plaatsvinden.

Gedragsregels
Wat is niet toegestaan op Website? 
  • Het beledigen en provoceren van mede-bezoekers.  
  • Discriminatie en racisme.  
  • Reclame maken, spammen in discussie of commentaren.
  • Linken naar illegale sites/zaken.   
  • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend beeldmateriaal.   
  • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes (m.u.v. redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming).  
  • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf. 
Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? 

Afhankelijk van de aard van de overtreding(en) kan het volgende gebeuren: 

Sustainability Board kan jouw membership wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Je krijgt per e-mail een officiële waarschuwing van ons.  Wordt er binnen de tijd van de officiële waarschuwing wederom een overtreding van de huisregels begaan dan volgt een blokkade van twee weken. Na afloop van een blokkade geldt een proefperiode van twee weken. Overtreed je binnen de proefperiode opnieuw de regels, dan volgt een blokkade zonder waarschuwing vooraf. Bij het herhaaldelijk overtreden van dezelfde regels, kan Sustainability Board overgaan tot een langere blokkade, een permanente blokkade of zelfs een IP-blokkade. 

Sustainability Board kan contact opnemen met de abuse-afdeling van jouw provider, wat uiteindelijk kan leiden tot het afsluiten van jouw internetaccount. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt Sustainability Board het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. 

Wanneer je geblokkeerd wordt zal Sustainability Board hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen bezwaar maken middels een e-mail aan Info@sustainabilityboard-nederland.nl. 

Iemand anders misdraagt zich. Wat kun je doen?
Wij raden je aan om je dan te gedragen zoals je in het dagelijks leven ook zou doen. Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan Sustainability Board, wij ondernemen dan passende actie. Je kunt ons bereiken via Info@sustainabilityboard-nederland.nl.

Wij geven geen garanties 

Wij kunnen je niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. 

Aansprakelijkheid 

Sustainability Board is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de content op de Website die afkomstig is van bezoekers van de Website. De op de Website geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Bezoeker. Sustainability Board kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. 

Het deelnemen en/of gebruikmaken van de Website geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website verkregen is.  

Sustainability Board garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de Website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de Website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Sustainability Board, de webmaster of de internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Klachtenregeling 

Klachten over de dienstverlening van Sustainability Board kun je per mail indienen via Info@sustainabilityboard-nederland.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in de dienstverlening hebt geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen  

Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht om dit op een later tijdstip of jegens een andere Bezoeker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Sustainability Board zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing. 

Sustainability Board kan de algemene voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Sustainability Board zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Sustainability Board gebruik hebt gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 

Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Sustainability Board en de Bezoeker en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Sustainability Board en de algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder Nederlands recht. 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 16 september 2019.